Algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en binnen 48 uur geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijksfotografie wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte.
Er zijn meerdere pakketten met uren met diverse albums.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid en voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Het pakket op vrijdagen kan enkel in overleg worden uitgebreid,  tegen de op dat moment geldende pakketprijzen. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. ESS Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Bij hevige regen kan een fotoshoot niet buiten plaatsvinden.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is de klant verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

Voor bruidsfotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd. Indien er gekozen is voor een pakket incl. foto album is het mogelijk dat het bruidspaar hier zelf de foto’s voor uitzoekt uit de geleverde foto’s.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door ESS Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door ESS Fotografie bepaald conform de voorbeelden en stijl van de portfolio op de website. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle raw-files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een”same-edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop.  Voor zes uur zijn dit ongeveer minimaal 200-250 foto’s. Voor elf uur 400-450 foto’s. Per aanvullend uur komen daar nog zo’n 25-350 foto’s bij.
Foto’s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen als zij op een spread in het album worden geplaatst, zoals een complementerende witbalans. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn.

Raw bestanden worden nooit geleverd.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. ESS Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk.
Het eerder minimaal genoemde aantal wordt daarbij alsnog geleverd.

Voor fotografie portret / familiefotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor fotografie bedrijven
Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Fotografen, second shooters en fotografie assistent

Indien er gebruik wordt gemaakt van een van mijn vaste second shooters wordt de selectie gemaakt uit het totale aantal beelden met een aanvullend aantal foto’s van 10 procent van het totaal. De reiskosten voor een second shooter worden volledig betaald door de klant.

Indien ESS Fotografie dit nodig acht kan zij gebruik maken van een vaste fotografie assistente, de kosten hiervoor zijn voor ESS Fotografie.

Bij het aangaan van een samenwerking van ESS Fotografie zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf dan de fotografen van ESS Fotografie. Het inhuren van een andere bruidsfotograaf of second shooter buiten ESS Fotografie is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden waarvoor ik ben geboekt.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bruidsfotografie en portretfotografie :
Bij zes uur fotografie worden minimaal 200-250 foto’s geleverd. Bij 11 uur worden minimaal 400-450 foto’s geleverd.
De fotograaf mag naar eigen, creatief  inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van personen of producten te registreren) tijdens de dag. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s met logo mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van ESS Fotografie er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: ESS Fotografie (www.essfotografie.com).

De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1200 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje.
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot, dus door anderen dan fotografen die voor ESS Fotografie werkzaam zijn, is niet toegestaan.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg.

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door ESS Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, Facebook en Instagram zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.

Auteursrecht foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s  met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
–      Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een duidelijk toestemming voor is gevraagd en gegeven.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met 250,- Euro en de fotograaf zal de foto’s dan niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door ESS Fotografie”, naast vermelding van de website: http://www.essfotografie.com

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij  de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Trouwalbum

De foto’s voor het gratis trouwalbum dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij ESS Fotografie, zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze drie maanden kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht.
Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van ESS Fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

ESS Fotografie maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden en zal zelf voor de lay-out kiezen.

De favoriete foto’s voor het trouwalbum kunnen eenvoudigweg per ‘wetransfer.com’ verstuurd worden.
Het album wordt door de fotograaf zelf opgemaakt.

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst of worden opgehaald (dit laatste geniet de voorkeur uit veiligheidsoverwegingen). Het album wordt na ontvangst van de drukker bij ESS Fotografie goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit ESS Fotografie naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is ESS  Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL). Prijzen in de offerte genoemd  voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:
De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient 5 werkdagen voor de huwelijksdag te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald. U doet bij boeken geen aanbetaling, maar uw boeking is na 48 uur bindend na het tekenen van de offerte.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Overige Fotografie :

Betaling voorafgaand aan de shoot, dit mag contact of middels overboeking / Tikkie.

Technische problemen.

ESS  Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Tijdens bruidsfotografie  is er altijd een back up camera aanwezig van apparatuur. ESS Fotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
ESS Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is ESS Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

Diner, Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) ESS Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter ESS Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.

De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, hierdoor komen jullie als echtpaar niet zonder fotograaf ” te zitten”. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

ESS Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien de klant dit wenst en duidelijk heeft aangegeven, is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

De reiskosten zijn inclusief tot 100 km

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is  zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

ESS Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.
Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

Disclaimer

ESS Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. ESS Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door ESS Fotografie en haar personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan ESS Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. Het wordt niet gewaardeerd wanneer klachten buiten de Fotograaf om gedeeld worden. Fotograaf heeft zo geen mogelijkheid de klacht recht te zetten.

Prijzen

Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


zwart.png